Kontakt oss

Adresse: Stortingsgata 10, 0161 OSLO
Telefon: +47 24 15 60 20
Faks: +47 24 15 60 29
E-post: post[at]bioteknologiradet.no
Organisasjonsnummer: 980 633 446
Telefon og e-post til dei tilsette i sekretariatet

E-post er ingen sikker kommunikasjonsform. Det same gjeld kontaktskjemaet nedanfor.  Derfor bør du ikkje sende fortrulege personopplysningar om for eksempel di eiga eller andre si helse med e-post eller med kontaktskjemaet. Du kan gjerne ringe oss om du har spørsmål som ikkje eignar seg å sende elektronisk.

Dersom du er skuleelev, ber vi deg sjå på temasidene våre eller på sida for skulemateriell for å sjå om du finn svar på det du lurer på der før du kontaktar oss.

Kontakt oss

Siden ble opprettet: 25.08.2010. Siden ble oppdatert: 08.02.2016

© 2017 Bioteknologirådet. | Design: Tank - Utviklet av: Spekter